คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 20050/2556

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 28 เม.ย. 2558 08:36:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
คดีก่อนจำเลยที่ 1 ต้องคำพิพากษาให้จำคุก 2 ปี 11 เดือน และปรับ 1,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 4 ปี และภายในระยะเวลาที่ศาลรอการลงโทษ จำเลยที่ 1 กลับมากระทำความผิดคดีนี้ แม้คดีก่อนจะอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ภาค 2 ก็ไม่ใช่เหตุที่ศาลชั้นต้นจะนำโทษจำคุกที่รอการลงโทษไว้ในคดีก่อนมาบวกกับโทษจำคุกของจำเลยที่ 1 ในคดีนี้ไม่ได้ แต่ต่อมาศาลอุทธรณ์ภาค 2 มีคำพิพากษาในคดีก่อนให้ลงโทษจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 6 ปี 11 เดือน และคดีถึงที่สุดแล้ว ดังนี้ ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ในคดีนี้ จึงไม่มีโทษจำคุกที่ศาลรอการลงโทษในคดีก่อนที่จะนำมาบวกเข้ากับโทษจำคุกในคดีนี้อีก อย่างไรก็ตามเมื่อปรากฏว่าศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยที่ 1 ก่อนที่ศาลอุทธรณ์จะมีคำพิพากษาในคดีนี้ และโจทก์แก้ฎีกาขอให้นับโทษจำเลยที่ 1 ในคดีนี้ต่อจากโทษในคดีก่อน ดังนั้น จึงชอบที่จะนับโทษจำเลยที่ 1 ต่อจากโทษในคดีก่อน ซึ่งเป็นอำนาจของศาลฎีกาที่จะสั่งให้นับโทษต่อได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 • พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 102
 • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32
 • พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 15
 • พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 57
 • พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 66
 • พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 91
 • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91
 • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83
 • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 58
 • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33
 • พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 100/1

ผู้พิพากษา

โสฬส สุวรรณเนตร์
เกษม เกษมปัญญา
อดิเทพ ถิระวัฒน์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android