คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1811/2529

 แหล่งที่มา: ADMIN
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ตามระเบียบข้อบังคับของนายจ้างนายจ้างไล่ลูกจ้างออกจากงานได้หากลูกจ้างประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงการที่ลูกจ้างพกพาอาวุธปืนและนำไปจ่อหน้าอกเด็กชายต.ในขณะที่ลูกจ้างมึนเมาสุรากระสุนปืนลั่นโดยประมาทเป็นเหตุให้เด็กชายต.ถึงแก่ความตายศาลได้พิพากษาลงโทษจำคุกแต่ให้รอการลงโทษไว้และลูกจ้างยังถูกลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯอีกกระทงหนึ่งซึ่งศาลได้พิพากษาจำคุกแต่ให้รอการลงโทษไว้อีกเช่นเดียวกันกรณีดังกล่าวถือได้ว่าลูกจ้างได้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงอันเป็นเหตุที่นายจ้างจะไล่ออกจากงานได้ตามระเบียบดังกล่าวแล้วการเลิกจ้างจึงเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรมและนายจ้างเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา583.
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 583
  • พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 49

ผู้พิพากษา

มาโนช เพียรสนอง
สมบูรณ์ บุญภินนท์
เพียร สุมิระ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android