คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8297/2556

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 16 มิ.ย. 2557 13:18:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
คดีนี้ โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นตาม ป.อ. มาตรา 288 ประกอบมาตรา 80 ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัสตาม ป.อ. มาตรา 297 (8) โจทก์ร่วมและจำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 5 พิพากษากลับให้ยกฟ้อง ย่อมมีผลเท่ากับว่าศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 5 พิพากษายกฟ้องในความผิดฐานพยายามฆ่าตาม ป.อ. มาตรา 288 ประกอบมาตรา 80 ที่โจทก์ร่วมฎีกาขอให้ลงโทษจำเลยข้อหาพยายามฆ่า จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตาม ป.วิ.อ. มาตรา 220 และถือไม่ได้ว่าโจทก์ร่วมฎีกาขอให้ลงโทษจำเลยในข้อหาทำร้ายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัสตาม ป.อ. มาตรา 297 (8) ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย ส่วนที่โจทก์ร่วมฎีกาขอให้จำเลยรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ร่วมนั้น เห็นว่า ในคดีส่วนอาญาข้อหาพยายามฆ่า ศาลอุทธรณ์ภาค 5 พิพากษายกฟ้องโดยยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้จำเลย และคดีถึงที่สุด จึงเป็นการวินิจฉัยชี้ขาดข้อเท็จจริงอันเป็นประเด็นโดยตรงในคดีอาญาแล้ว การพิพากษาคดีในส่วนแพ่งศาลจึงต้องถือตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในคดีอาญา เมื่อคดีในส่วนอาญาฟังไม่ได้ว่าจำเลยกระทำความผิดข้อหาดังกล่าว จำเลยจึงมิได้กระทำละเมิดอันจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ร่วม
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297

ผู้พิพากษา

อัปษร หิรัญบูรณะ
สู่บุญ วุฒิวงศ์
กีรติ กาญจนรินทร์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android