คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1680/2529

 แหล่งที่มา: ADMIN
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
วันนัดสืบพยานโจทก์ตอนเช้าศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีไปตามคำร้องขอของทนายจำเลยก็ชอบที่จะสืบพยานโจทก์ไปได้เมื่อจำเลยแถลงขอให้เลื่อนไปสืบพยานโจทก์ในตอนบ่ายศาลก็อนุญาตเมื่อถึงตอนบ่ายทนายจำเลยก็ยังไม่มาศาลจำเลยแถลงขอให้เลื่อนไปอีก1ชั่วโมงศาลก็อนุญาตอีกทนายจำเลยก็ไม่มาศาลและจำเลยไม่แต่งทนายเข้ามาใหม่ตามที่แถลงไว้ศาลได้สืบพยานโจทก์ต่อหน้าจำเลยไม่ปรากฏว่าจำเลยจะซักค้านพยานโจทก์การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องของทนายจำเลยที่ขอให้พิจารณาคดีใหม่โดยให้ทนายจำเลยได้ซักค้านพยานโจทก์จึงถูกต้องแล้ว.(ที่มา-เนติฯ)
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 208

ผู้พิพากษา

ประพันธ์ ผลฉาย
ประการ กาญจนศูนย์
พลจิตต์ ดียืน

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android