คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5147/2552

 แหล่งที่มา: สำนักวิชาการ
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ปล่อยทรัพย์ที่ยึดโดยอ้างว่าผู้ร้องเป็นเจ้าของที่แท้จริง ส่วนจำเลยที่ 1 เป็นเพียงผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินแทนผู้ร้อง ต่อมาศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาให้ยกคำร้องของผู้ร้อง ค่าฤชาธรรมเนียมเป็นพับ ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นมิได้บังคับให้ผู้ร้องกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อผู้ร้องยื่นอุทธรณ์จึงไม่มีกรณีที่จะต้องขอทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์ การที่ผู้ร้องยื่นคำร้องต่อศาลอุทธรณ์ขอให้สั่งงดการขายทอดตลาดทรัพย์ของผู้ร้องไว้ก่อนเพื่อบรรเทาความเสียหายจึงเป็นเรื่องขอให้คุ้มครองประโยชน์ของผู้ร้องตาม ป.วิ.พ. มาตรา 264 ไม่ใช่เรื่องของทุเลาการบังคับตาม ป.วิ.พ. มาตรา 231
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

สมศักดิ์ อเนกพุฒิ
ศิริชัย จิระบุญศรี
พิศาล อัยยะวรากูล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android