คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2472/2552

 แหล่งที่มา: สำนักวิชาการ
 เผยแพร่เมื่อ: 7 ส.ค. 2555 10:06:49

คำพิพากษาย่อสั้น

 
โจทก์ฟ้องให้จำเลยทั้งสองร่วมกันรับผิด ต่อมาจำเลยที่ 1 ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับโจทก์ แม้ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 รับผิดตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ก็ไม่มีเหตุที่จะสั่งคืนค่าขึ้นศาลในศาลชั้นต้นจำนวน 9,700 บาท แก่โจทก์ เพราะศาลชั้นต้นยังคงต้องพิจารณาคดีระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 2 อยู่ เนื่องจากจำเลยที่ 2 มิได้ประนีประนอมยอมความด้วย การที่ศาลชั้นต้นสั่งคืนค่าขึ้นศาลดังกล่าวจึงไม่ถูกต้อง
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 151

ผู้พิพากษา

เกียรติศักดิ์ เกียรติดำรง
สมศักดิ์ จันทรา
เอกชัย ชินณพงศ์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android