คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4926/2552

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 24 มิ.ย. 2553 14:01:36

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 11, 43 (4), 148, 157 และ พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 12 วรรคหนึ่ง, 60 มีโทษจำคุกตั้งแต่ 1 เดือนลงมา จึงมีอายุความเพียง 1 ปี ตาม ป.อ. มาตรา 95 (5) คดีนี้เหตุเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2535 นับถึงวันฟ้องวันที่ 19 ตุลาคม 2539 ความผิดตามบทมาตราดังกล่าวจึงเป็นอันขาดอายุความ สิทธินำคดีอาญามาฟ้องของโจทก์ย่อมระงับไปตาม ป.วิ.อ. มาตรา 39 (6)
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291
 • พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 157
 • พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 148
 • พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 43
 • พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 11
 • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 225
 • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195
 • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 215
 • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300
 • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 185
 • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39
 • พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 12
 • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 95
 • พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 60

ผู้พิพากษา

ศิริชัย วัฒนโยธิน
ม.ล.ฤทธิเทพ เทวกุล
กีรติ กาญจนรินทร์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android