คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3155/2530

 แหล่งที่มา: สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนเป็นวัตถุที่ต้องห้ามประเภทเดียวกัน กฎหมายมีเจตนารมณ์ให้เป็นความผิดในลักษณะเดียวกัน จึงบัญญัติบทความผิดกับบทลงโทษไว้ในบทมาตราเดียวกัน ดังนั้น การที่จำเลยมีไว้ในครอบครองขณะเดียวกันจึงเป็นการกระทำกรรมเดียว แม้จำเลยให้การรับสารภาพ ศาลลงโทษได้เพียงกรรมเดียว.
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91
  • พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 มาตรา 7
  • พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 มาตรา 72

ผู้พิพากษา

สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ
ไพรัช วงศ์วัฒนะ
ไพจิตร วิเศษโกสิน

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android