คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 276/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ผัวเมีย ผัว-อนุญาตให้เมียมีผัวใหม่ ไม่จำเป็นต้องทำเป็นหนังสือ ปัญหากฎหมาย
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

วิชัย
พิพาก
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android