คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 127/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
วิธีพิจารณาอาชญา ฟ้องเคลือบคลุมฟ้องโจทก์มิได้ระบุวันและเวลาที่จำเลยกระทำผิดแต่ได้ระบุและเวลาที่จำเลยกระทำผิดแต่ได้ระบุเดือนแลปีไว้แล้วดังนี้ไม่เป็นฟ้องเคลือบคลุม เพราะวันเวลาที่จำเลยทำผิดไม่ใช่ธาตุของความผิด
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

ธรรมบัณฑิต บุนยะปานะ
มนธา
พลางกูร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android