คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 230/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ที่ดิน ชื่อในโฉนด ป.พ.พ.ม. 38 ครอบครัว พฤตติการณ์อย่างไรฟังว่าสามียอมให้ภรรยาทำนิติกรรมผูกพันสินบริคณห์ พ.ร.บ. ฎีกาอุทธรณ์ ม.4 ข้อเท็จจริง ปัญหาว่าภรรยาทำนิติกรรม โดยสามียินยอมอนุญาตหรือไม่เป็นปัญหาข้อเท็จจริง
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

นล
กฤต
อิศร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android