คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 335/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ที่ดิน ออกโฉนดตามลายพระราชหัดถ์ผู้รับได้กรรมสิทธิ ผู้ที่อยู่ในที่ดินไม่คัดค้านการออกโฉนดให้ถูกต้องถือว่าอยู่โดยทางอาศัย
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

หริศ
นล
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android