คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 707/2469

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ที่ดิน ผู้ปกครองลอบใส่ชื่อในโฉนดรวมกับเด็ก ซึ่งเปนการนอกน่าที่ วิธีพิจารณา ตัดสิน ประเด็น
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

พรหม
ศรี
มนู

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android