คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 663/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ที่ดิน
สั่งทำลายโฉนดเก่าทำโฉนดใหม่ให้ ป.พ.พ.ม.461-509-456-1300-1330 ซื้อจากขายทอดตลาดศาลมองที่ไม่ได้ เพราะได้ออกโฉนดผู้อื่นไปแล้วให้ทำลายโฉนดและออกโฉนดใหม่
วิธีพิจารณาความแพ่ง
คืนค่าธรรมเนียม
ชั้นฎีกา
ไม่ตัดสิทธิผู้มีชื่อในโฉนดจะฟ้อง
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

ธรรมบัณฑิต บุนยะปานะ
หริศ
มนธา

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android