คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 524/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ที่ดิน จำนอง ป.พ.พ.ม.237 ลูกหนี้เอาที่ดินซึ่งโจทก์ยอกให้ไถ่การจำนองไปจำนองกับผู้อื่นโดยผู้รับจำนองรับไว้โดยสุจริตดังนี้โจทก์จะบอให้เพิกถอนจำนอง ตาม ม. 237 หาได้ไม่
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

หริศ
มนธา
ธรรมบัณฑิต บุนยะปานะ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android