คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 523/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
มฤดก,พินัยกรรม อายุความ ฟ้องเรียกทรัพย์ตามพินัยกรรมเมื่อเกินปีแล้วก็ได้
ลักษณพะยาน
ต้นพินัยกรรมหายส่งสำเนาและนำพะยานบุคคลผู้ลุกนั่ง พินัยกรรมมาเบิกความประกอบฟังได้
วิธีพิจารณาแพ่ง
หน้าที่นำสืบ ผู้จัดการมรฤกแลเป็นผู้เก็บพินัยกรรมค้านว่าสำเนาพินัยกรรมที่เขานำส่งไม่ถูกต้องเป็นหน้าที่ตัวต้องนำสืบ ป.พ.พ.ม.145 เงื่อนไงที่เกินเวลาอันสมควรแล้วจะยกขึ้นต่อสู้ไม่ได้
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

พรหม
วิกรม
มนธา

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android