คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 538/2469

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ที่ดินอุทิศให้เปนทางเดิรไม่ต้องโอนทะเบียน ถ้ารัฐบาลได้ตัดถนนไปเสร็จแล้ว ผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอน
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

หริศ
นรเนติ
พิจารณา

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android