คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 487/2469

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ที่ดิน ยินยอมให้คนอื่นมีชื่อในโฉนดโดยไม่คัดค้าน
(ดูฎีกาที่ 691/2463)
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

พิพาก
นรเนติ
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android