คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 365/2469

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
คนจรจัด ต้องโทษมาหลายครั้งและห่างกันตั้ง 10-20 ปี
ฎีกาที่ 1290/2456
ฎีกาที่ 30/129
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

พรหม
จินดา
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android