คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 297/2469

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ที่ดิน - ไม่มีโฉนดเจ้าของร่วมที่รู้เห็นในการจำนองเท่านั้นจะต้องรับผิดชอบการที่จะสืบว่าเจ้าของร่วมบางคนรู้เห็นยินยอมด้วยเปนน่าที่ของโจทย์จะต้องสืบให้ประจักษ์แจ่มแจ้งปราศจากสงสัยตัวแทนรู้เหตุการณ์ กฎหมายสันนิษฐานว่าตัวการรู้ด้วยความรู้สึกของพยานบุคคล
เทียบฎีกา 307/121.609/121.569/67
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

เนียล
พิจารณา
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android