คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1206/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
หุ้นส่วนผู้จัดการมีอำนาจจ่ายเงินได้เพียงไร วิธีพิจารณาแพ่ง วิธีพิจารณาอาชญา การวินิจฉัยคดีแพ่งฟังข้อเท็จจริงตามคดีอาชญา ค่าธรรมเนียมถึงแม้โจทก์จะชนะไม่เต็มข้อหาก็ได้ค่าทนาย
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

วิกรม
พรหม
มนู

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android