คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1203/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ป่าไม้
ไม้สักยังไม่เสียภาคหลวงเปนของรัฐบาล ผู้รับอนุญาตทำป่าไม้ 2 คนรวมกัน คนใดตาย คนนั้นหมดสิทธิในไม้ที่ไม่ได้เสียค่าภาคหลวงทันที มฤดก สิทธิทำป่าไม้เปนสิทธิฉะเพาะตัวทายาทรับมฤดกไม่ได้
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

วิกรม
พรหม
มนู

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android