คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 89/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ที่ดิน ใบเหยียบย่ำ ขาดอายุ ทำประโยชน์ไม่เต็มคงได้สิทธิฉะเพาะเท่าที่ทำประโยชน์
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

พรหม
พิพาก
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android