คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 923/2467

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
วัด ที่ธรณีย์สงฆ์ที่ ๆ ไม่มีผู้อุทิศ
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

พิจารณา
พิพาก
พรหมทัต

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android