คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 179/2469

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
หุ้นส่วนริบทุนเป็นการปรับไหมลงโทษ,เวลาใช้เงินไม่สำคัญ,ต้องให้โอกาศแก่พวกหุ้นส่วนที่ถูกไล่ออกโต้เถียงความผิดต่อที่ประชุม
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

พรหม
ม. บัสซาด
เนียล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android