คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 899/2466

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
สัญญากู้ดอกเบี้ยร้อยละ 2 บาท แต่ไม่เปนปัญหาเรื่องดอกเบี้ย ศาลฎีกาให้
 
 
 
 

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android