คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 458/2467

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ที่ดิน ที่ใบไต่สวน,โอน พ.ร.บ.ออกโฉนดที่ดิน ม.22,23,
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

กฤติ
นรเนติ
พิพาก

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android