คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 969/2466

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
วิธีพิจารณาอาญา ฟ้องกล่าวความชัดแต่ไม่ได้อ้างบทให้ถูก
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

นรเนติ
พิพาก
พิจารณา

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android