คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 954/2466

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ที่ดิน ชื่อในน่าโฉนด,ฉ้อ คำสั่งให้ฟ้องของเจ้าพนักงานเกษตร์
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

หริศ
นรเนติ
จินดา

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android