คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 353/2467

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
พิจารณาแพ่ง ฎีกาอนาถามูลที่จะฎีกา ได้มากฎีกาขอเอาแต่น้อย ฐานะของผู้แซกแซงขอรับส่วนแบ่งมรฎกเข้ามาในคดี
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

มโน
กฤติ
นรเนติ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android