คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 702/2466

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

ล้มละลาย โอนณี่ โอนอำนาจในตั๋วฎีกาเบิกเงิน
 
 

ผู้พิพากษา

เนียล
นรเนติ
มโน
 
 

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android