คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 565/2466

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
พิจารณาแพ่ง ทนายทำผิดชั้นศาลล่างอ้างเอกสาร
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

กฤติ
จินดา
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android