คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1154/2468

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ประกาศแก้ไขกฎหมายอาญา ม. 335 ข้อ 2 ศก 129 ม. 2 ตกอาวุธปืน
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

พิพากษา
พรหม
ศรี

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android