คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 288/2466

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
กฎเสนาบดี กฎหมาย กฎเสนาบดีว่าด้วยที่ศาลเจ้า พ.ศ.2463
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

ศรี
กฤติ
พิพาก

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android