คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 192/2466

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ยกให้ ทรัพย์เคลื่อนที่ได้เบ็ดเสร็จบท 114
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

หริศ
พิจารณา
มโน

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android