คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 173/2466

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

มรฎก สัญญาแบ่งมรฎก วิธีพิจารณา ปิดบังบาญชี คู่ความยอมในชั้นศาลสูงทำให้คดีผิดไปจากที่ว่ากันในศาลล่าง
 
 

ผู้พิพากษา

ศรี
พิพาก
มโน
 
 

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android