คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 710/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
มฤดก ผัวเมีย วิธีแบ่งมฤดกภาคภรรยา เมื่อชายมีภรรยาหลายคน ชายมีเมีย 2 คน แม้ต่างอยู่คนละบ้านและทรัพย์ก็มิได้ปะปนกันก็ดีเมื่อชายตาย เมียทั้ง 2 มีส่วนได้รับมฤดกภาคภรรยาด้วยกัน
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

นล
ศรี
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android