คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 654/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
มฤดก กฎหมายลักษณมฤดก บทที่ 14 ยกเลิกโดย พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมมฤดก ร.ศ.121 ม.1 ข้อ 1 แล้ว
บุตร์ติดมารดาได้รับมฤดกส่วนของมารดาเท่ากันกับบุตร์ที่เกิดด้วยบิดาใหม่ พ.ร.บ.ฎีกาอุทธรณ์พ.ศ. 2461 ม.6 แก้มาก
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

วิชัย
พิพาก
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android