คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 638/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ผัวเมียอย่าสินเดิมให้ที่ดินแก่หญิงในวันแต่งงาน แต่มาแก้ทะเบียนโอนโฉนดกันภายหลังแต่งงาน ที่ดินนั้นเปนสินเดิม (เทียบฎีกาที่ 531/67 ที่151/69)
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

หริศ
ศรี
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android