คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 211/2467

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ที่ดินกู้เงินแล้วมอบที่ดินให้ทำกิน,ละทิ้ง
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

พิพาก
นร เนติ
ศรี

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android