คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 801/2471

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ที่วัด คูบุกรุก วัดเปนบุคคลนิติสมมุติ จะปกครองปรปักษไม่ได้ วิธีพิจารณาแพ่งน่าที่นำสืบ
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

หริศ
พิพาก
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android