คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 104/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ละเมิดกรรมสิทธิหนังสือ ได้อนุญาตคัดลอกมาจากหนังสืออื่นซึ่งคล้ายกับของโจทก์ยังไม่เป็นผิด
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

นล
ศรี
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android