คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 880/2469

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
มฤดก ที่ดินปกครองมาด้วยกัน แล้วไปขอให้เจ้าพนักงานออกโฉนดให้แต่ฝ่ายเดียวเป็นเวลา 6 เดือนเศษ
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

พิพาก
นรเนติ
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android