คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 185/2471

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
มฤดก พินัยกรรม์ สัญญาแบ่งทรัพย์ให้แก่คนที่ไม่ได้รับมฤดกตามพินัยกรรม์เทียบฎีกาที่ 1068/131
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

หริศนรเนติ
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android