คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 920/2468

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
กู้ณี่ให้เข้าเป็นดอกเบี้ยวิธีคำนวณดอกเบี้ย
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

พรหม
ศรี
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android