คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 530/2468

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
มรฎก คนต่างประเทศ สัญญาเกี่ยวกับมรฏกในภายน่าเป็นโมฆะที่ดิน,กรรมสิทธิ์ วิธีพิจารณาแพ่ง การใช้กฎหมาย ค่าธรรมเนียม
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

มัส
พิชัยญาติ
มโน

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android