คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 933/2465

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ที่ดิน , ที่ไม่มีหนังสือ , ซื้อขาย ปกครอง อำนาจของเจ้าณี่ ยึดทรัพย์
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

กฤติ
หริศ
จีนดา

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android