คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 837/2465

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
พ.ร.บ. ล้มละลาย ม.44 ข้อ 1 พ.ร.บ.วิธีพิจารณาความแพ่ง ม.91
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

เนียล
กฤติ
จินดา

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android