คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 429/2465

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ค่าทำศพ ผู้มรภาพ น่าที่ของผู้รับมรฎก
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

หริศ
พิจารณา
จินดา

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android