คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 355/2465

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
พ.ร.บ.ฝิ่น พ.ศ.64 ม.6 - 36 เพิ่มโทษตาม ม.48 แห่ง พ.ร.บ. ฝิ่น 64
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

พิพาก
พิจารณา
นคร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android